tisdag 24 september 2013

Rädda våra rovdjur !!!

2000 björnar, 1000 lodjur, 200 vargar, 200 järvar och 400 kungsörnspar - så många rovdjur riskerar att dödas om regeringens proposition om en ”hållbar rovdjurspolitik” får stöd i riksdagen. Hjälp till att skicka ett brev (mall finns på länken) till miljö- och jordbruksutskottet.
- Lena Eks förslag kommer innebära en katastrof för våra rovdjur!

Kalla fakta: Vargen tar 2,9% av Sveriges älgar
På Grimsö genomfördes för ett tag sedan en studie av ett normalt svenskt vargrevirs årsförbrukning av älg, resultatet av studien gav till hands att svenska vargrevir i snitt fäller 148 älgar på ett år. Ponerar vi då att det finns cirkus 60 revir (då är de revirbildande paren inräknade) i landet så borde det innebära att alla landets revir fäller 8.800 älgar per år. Ställer vi det mot att det finns närmre 300.000 älgar i Sverige så fäller alltså reviren ungefär 2,9% av beståndet. Hur detta uttag skulle kunna få älgstammen att haverera eller ens få bytesdjuren att tryta är en gåta.
Naturmotståndarnas resonemang blir ännu lustigare och inkonsekventare om man dessutom ställer den påstådda problematiken med de där 8.800 älgarna som vargen fäller gentemot de nära 100.000 som jägarna fäller, de 4.000 skadeskjutna älgar som bara försvinner, de som tjuvjagas och de 5.000 som stryker med i trafikolyckor. Strövargarna är inte med i beräkningen, men de är relativt få och de fäller heller inte proportionerligt (per varg) lika många älgar som flockarna gör eftersom de har problem att fälla älgar på egen hand. Det spelar som synes inte ens speciellt stor roll om det handlar om 30, 40, 50, 60, 100 eller ens 200 revir i det stora hela, antalet vargslagna älgar är trots det väldigt få i jämförelse med det totala antalet som på olika vis dödas av människan varje år.
Källa: J GrimmMats Andersson/N

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar